Agrisera hjälper oss sätta fokus på marknaden vid SwedenBIO Summit 2021

Vännäsbolaget Agrisera med fokus på framställning av så kallade polyklonala och monoklonala antikroppar välkomnades in som bolag 299 i dagarna. Samarbetet med att nyttja deras specifika erfarenheter och kompetens har redan tagit sig uttryck i det fokus som vi nu lägger på SwedenBIO Summit, med vd Erika Gelfgren på scenen i sessionen ”En nära marknadsupplevelse”

I takt med att fler och fler svenska life science bolag börjar se ljuset i tunneln, dvs marknaden, behöver nya frågor adresseras. Val av distributionskanaler, säljorganisation och varumärkesbyggande är förstås sådant bör ha funnits med under resans gång men blir mer trängande närmre målet.

Erika, ni är ett anrikt biotechbolag med mer än tusen produkter på marknaden redan. På så vis är ni ovanliga i svensk hemodlad life science, men ni är samtidigt ute och konkurrerar med stora giganter. Vad är er strategi för att nå ut på marknader världen över?

Antikroppsmarknaden i världen är enorm, men vi valde tidigt att satsa på en nischad del av marknaden och specialiserade oss på antikroppar mot växt- och algproteiner, produkter som inte så många andra erbjuder. Det innebär att potentiella distributörer ofta hör av sig till oss och ber att få ta in våra produkter i sitt sortiment. Vi har satsat på att bygga ett brett distributörsnätverk med bra och aktiva återförsäljare, vilket är särskilt värdefullt på mer avlägsna marknader. Vi har nu distributörer i 30 olika länder.

En annan styrka är att Agrisera sedan 2020 är en del av Olink Proteomics, ett svenskt bolag med global verksamhet som erbjuder spjutspetsteknologi inom proteinanalys. Det ger oss tillgång till ett robust nätverk och kunder inom Life Science sektorn i Sverige, Europa, USA och i Asien/Kina.

Den fråga som är top of mind för nästan hela branschen nu är kompetensförsörjning. Hur jobbar ni lokalt i Umeå med omnejd för att adressera detta?

Vi märker av detta tydligt i norr också, flera life science-bolag i Umeå med omnejd är på frammarsch nu samtidigt som nya företag etablerar sig i regionen. Det finns bra initiativ för samarbeten mellan företagen och akademin i Umeå och det är avgörande att vi samarbetar för att synliggöra arbetsmarknaden och ge studenterna rätt förutsättningar.

Hur vill ni att samarbetet mellan regionala aktörer och SwedenBIO ska se ut för att gynna bolag från norr till söder i kompetensförsörjningen?

Det är viktigt att synliggöra att arbetsmarknaden inom life science i Umeå och i andra delar av landet är så stark och det behöver ske över de regionala gränserna. Här kan SwedenBIO spela en viktig roll. Det är något Agrisera också vill vara med och bidra till.