B2B ger tillväxtmöjligheter inom life science

Det våras för life science i Sverige. Det var tydligt när näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson (s) genomförde politikerpraon ”life science-företagare för en dag” på Getinge Sterilization i Getinge, Halland under fredagen. Just den stora flexibiliteten och anpassningsförmågan att möta kundens unika krav är något som Sverige är riktigt bra på.

För Getinge är life science ett framtidsområde där det finns stora fördelar att producera i Sverige. Komplexa produkter och kunder inom biomedicinsk forskning, läkemedels-produktion och produktion av medicinteknisk utrustning innebär en B2B-logik där Sverige som produktionsland har många styrkor att hävda sig med. Men för att företagen ska kunna växla upp krävs tillgång till kompetens.

– Vi söker ständigt personal, berättar Anna Eklöf-Persson, VD för Getinge Sterilization. Samarbetet med den lokala högskolan i Halmstad är oerhört viktigt för oss fortsätter hon.

Det bekräftar Jennie Nilssons tes om att just samverkan mellan akademi och näringsliv är en konkurrensfördel för Sverige.

– Det här är något vi tror att vi fortsatt behöver investera i, utvecklar Jennie. Vi behöver starka forsknings- och kompetensmiljöer men det finns också på många andra håll i världen. Kan vi därtill vara riktigt duktiga på samverkan akademi-näringsliv så har vi något extra.

Det här stämmer rätt väl med det fenomen som SwedenBIO uppmärksammat så som ”fabrikernas återkomst”.

– Vi kan vara ett förstahandsval för produktion inom life science, men också för FoU, marknadsbolag m.m. Vi behöver sträcka på oss och bättre marknadsföra det internationellt, säger Helena Strigård policychef på SwedenBIO.

Kompetensutveckling var temat för dagen då Jennie själv fick kränga på sig labb-rocken och lära sig hantera en autoklav. Syftet med initiativet ”life science-företagare för en dag” är att föra rikspolitiken närmre den vardag som branschen arbetar i på olika håll i landet och synliggöra de utmaningar som politiken kan hjälpa till att lösa. Fortsättning följer då Jennie möter moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered, även han politikerpraktikant inom initiativet, i debatt på SwedenBIO Opinion i Malmö den 16 maj.

För fler bilder och kommentarer från dagen, surfa in på Twitter under #lifescienceföretagareförendag och @SwedenBIO

För mer information:

Helena Strigård, policychef SwedenBIO – 073 640 28 05

Läs mer på MyNewsDesk