Börsen växer i betydelse

Det visar en undersökning som SwedenBIO gjort bland medlemmarna tillsammans med Invest Skåne, Business Region Göteborg och Invest Stockholm, samtliga organisationer med investeringsfrämjande på sin agenda. Bakom analysen står Sten Westerberg med ett förflutet som life science-analytiker.

– Den kraft som bolagen lägger på att söka kapital går i allt större grad till andra finansieringskällor än private equity. Främst handlar det om börsnoteringar, men det finns också ett ökat intresse för EU-pengar och vi ser även att bolagen i större omfattning vänder sig till statliga myndigheter som Vinnova, säger Sten Westerberg till DI i tema life science.

Men trots en sjunkande trend under åren 2007-18 fortsätter private equity att vara den vanligaste finansieringsformen bland de undersökta bolagen.

Initiativtagarna till undersökningen kommer i nästa steg att samlas för att analysera data på djupet. Vi vill omsätta nyvunnen kunskap i praktisk handling; vad ska vi göra för att skapa dom bästa förutsättningarna för en fungerande kapitalförsörjning? SwedenBIO arbetar även genom en internationell satsning för att locka internationellt kapital.