Där gick startskottet för regeringen – life science-strategin är här!

Idag publicerar regeringen en nationell life science-strategi för Sverige efter ett omfattande arbete med att samla in förslag. Med det kan vi konstatera att nu har startskottet gått för regeringen i den delen av arbetet som handlar om att göra verklighet av förslag och ambitioner.

Strategin är mycket efterlängtad av hela sektorn, näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård har alla av bidragit med förslag och många aktörer, inte minst SwedenBIO, är redan igång med att göra sitt för att implementera vad vi kan av de förslag som spelats in.

Nu väntar vi oss att regeringen gör detsamma, konstaterar Helena Strigård, VD på SwedenBIO.

– En strategi som samlar sektorn och pekar ut en riktning från regeringens sida har ett viktigt signalvärde. Som sådan välkomnar vi strategin men konstaterar samtidigt att när det gäller att göra verklighet av förslagen så är vi många aktörer som redan gått samman och jobbar operativt med det här nu. Regeringen är välkommen att ansluta anytime.

Förväntansbilden från branschen är nu att både regeringskansliet och olika myndigheter kan möta upp de insatser som görs av sektorn själv för att Sverige ska bli en starkare life science-nation. Bland annat SwedenBIOs arbete för att attrahera och behålla life science-etableringar i Sverige samt insatser som syftar till att stärka de hemodlade bolagens förmåga att växa och möta den globala marknadens efterfrågan.

Det som krävs enligt Strigård är nu både snabba beredningar i de delar där förslagen bygger på regelmässiga förändringar samt resurser i kommande budgetproposition så att life science-kontoret får styrkraft nog att agera.

– Annars blir det här inte stort mycket mer än en viljeyttring. En del positiva steg har redan tagits till exempel genom att tillsätta utredningar. Särskilt glädjande är att behovet av att släppa in forskare utanför akademin i våra forskningsinfrastrukturer har hörsammats.

Samtliga 8 områden som regeringen nu lägger förslag kring är viktiga för sektorn, anser SwedenBIO och stöttar därmed life science-kontorets val att arbeta brett med de komplexa förutsättningar som gäller för en sektor som befinner sig i gränslandet mellan näringsliv, hälso- och sjukvård och akademi, och inte bara den snävare ansats som ursprungligen presenterades i regeringens färdplan. För SwedenBIO är det nu givet att tillsammans med övriga aktörer i life science-kontorets samverkansgrupp försöka komma framåt på samtliga, parallellt.

– Det finns så många lågt hängande frukter på så många områden, inte minst gällande tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur och hälsodata och för att synliggöra Sverige som life science nation internationellt gentemot intelligent kapital. Det finns ingen anledning att slösa energi på att skrika sig hes kring vilket som är viktigast. Den energin bör istället läggas på att verkställa.

För ytterligare information, kontakta Helena Strigård VD SwedenBIO på 073 640 28 05 eller Helena.strigard@swedenbio.se

Branschorganisationen SwedenBIOs drygt 275 medlemsföretag har totalt 20 000 anställda som på olika sätt bidrar till utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och lindra ohälsa. Bland medlemmarna återfinns bolag som bedriver verksamhet inom läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och diagnostik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, finansiering, immaterialrätt och juridik.