Rabatt på samarbetsverktyg för styrelse och ledning

Medlemmar i SwedenBIO har rabatt på Nasdaqs samarbetsverktyg för styrelse och ledning, Boardvantage, som möjliggör säker digital dokumenthantering.