Ett effektivare investeringsfrämjande

Ett starkt nationellt investeringsfrämjande är oerhört centralt för life science-branschen i Sverige. Orsaken är enkel – det här är en bransch vars fortsatta tillväxt är beroende av internationellt kapital, internationell kompetens, internationella forskningssamarbeten och inte minst att klara av att möta en global marknad.

Nyligen löpte remisstiden ut för den statliga utredningen för ett effektivare investeringsfrämjande, där SwedenBIO bidragit genom intervjuer under arbetets gång. I vårt remissvar uppmanar vi regeringen att resurssätta detta politikområde som varit kraftigt eftersatt under många år, vilket drabbat vår internationella synlighet som life science-nation. Vi berättar vilka initiativ som tagits av aktörer som SwedenBIO för att inte bara hålla igång utan öka lyskraften och vi adresserar varför det inte räcker med en exportsstrategi där investeringsfrämjandet hanteras styvmoderligt. Med en ökad prioritering från regeringens sida är utgångsläget trots allt gott. Många eldsjälar har mobiliserat och samordnat sig för att marknadsföra Sverige och hela Norden för investeringar inom forskning och produktion. Vi samlas i det Nordiska konsortiet för life science.

Läs inspelet här: SwedenBIOs remissvar Effektivare investeringsfrämjande