Gehör för utökat FoU-avdrag – en av SwedenBIOs hjärtefrågor

Äntligen gehör för utökat FoU-avdrag, en fråga som SwedenBIO och många andra vänner av att främja villkoren för företag som forskar i Sverige drivit enträget länge. Det här är viktigt för vår attraktionskraft internationellt, inte bara för duktiga forskare från världen över utan för att vi rent generellt ska komma högt upp när huvudkontor klurar på var i världen forskningen ska förläggas.