”Granska EU-ansökningar ger unik inblick”

– Ett sätt att bidra till att Sverige tar en större plats internationellt och samtidigt öka den egna kompetensen om SME-instrumentet och EU-stödet inom det här området. Så förklarar Iris Öhrn, Business Region Göteborg, varför hon anmält sig som granskare av ansökningar till SME-instrumentet, något som hon tycker att fler bör göra.  

– Det ger en unik möjlighet att hålla sig uppdaterad om marknadsutvecklingen, få nya insikter från framgångsrika småföretag och utnyttja nätverksmöjligheter med investerare och andra relevanta aktörer, säger Iris Öhrn. Dessutom kan vi med vår expertis bidra till att bygga vårt innovationslandskap genom att dela kunskap med våra företag och samarbetspartners i Sverige och Norden.

På Business Region Göteborg arbetar hon med att förse företag med kontakter till potentiella investerare på både fjärr- och närmarknader. BRG har sedan några år kontor i Bryssel och därmed också regelbundna kontakter med flera europeiska organisationer såsom EASME, Enterprise Europe Network och Scanbalt.

– Tidigare har vi inte prioriterat att träffa EASME (Executive Agency for SMEs) eller EUgateway för att diskutera samarbete kring life science-området, men nu är vi betydligt mer uppdaterade, säger Iris Öhrn.

OBS! Just nu söker EASME granskare med kompetens inom följande områden: Private equtiy, angel investments, crowd funding, seed capital and VC. Läs mer här och anmäl dig: We need your investment expertise! Become an evaluator for the SME Instrument