Inbjudan att delta i ny undersökning om finansieringslandskapet

SwedenBIO har tillsammans med Business Region Göteborg, Invest Skåne och Invest Stockholm initierat en undersökning i syfte att öka förståelsen för hur olika finansieringsformer påverkar bolagens möjligheter att lyckas med sina investeringar och skapa god avkastning för sina ägare. En vägledning för hur den svenska forskningsindustrin ska kunna fortsätta växa och utvecklas positivt!

Enkäten ska ligga till grund för en rapport över finansieringsstrategier hos tidiga forskningsbolag där vi tittar på hur valet av finansieringsform, alltifrån olika mjuka medel till aktiekapital, kan påverka bolagens chanser att ta sig vidare i värdekedjan. Vi vänder oss till ett brett urval av life science-bolag i olika utvecklingsskeden med ett krav på att bolaget mottagit minst 8 miljoner kronor i någon form av finansiering.

Läs mer och delta