Inspel till life science-strategin

Arbetet pågår för fullt med att spela in till den strategi som nu tas fram av Life Science-kontoret. I slutet av sommaren genomförde SwedenBIO en liten turné i landet hos medlemmarna för att lyssna in synpunkter till strategin. Kerstin Falck, Head Corporate Affairs på Pfizer som är ordförande i SwedenBIOs arbetsgrupp för Public Affairs berättar:

– SwedenBIOs arbete sker på flera plan. Dels handlar det om att bidra med fakta, konsekvensanalyser och förslag i de arbetsgrupper m.m. under Life science-kontoret där SwedenBIO ingår, men också att gå bredare än så. Vi har identifierat frågor som är prioriterade för SwedenBIOs medlemmar och som inte fångats upp i ”Färdplan Life Science” som mer handlar om ett stärkt ekosystem och företagsklimat. Vår målsättning är att Life Science-strategin på ett tydligare sätt även ska omfatta dessa samtidigt som vi förstår vikten av att prioritera.

– Flera av SwedenBIOs medlemmar skriver just nu egna inspel till Jenni Nordborg. Vi vill gärna samla och backa upp dessa.

Vill bidra med inspel till den nationella life science strategin? Kontakta oss på SwedenBIO!