Affärsutveckling för medicintekniska produkter

Välkommen till 2020 års temadag som genomförs för andra gången! 

Affärsutveckling såväl som säljstrategi behöver anpassas för att möta det nya medicintekniska landskapet. Vilka regulatoriska strategiska beslut behöver man ta, hur går utvärdering och prövning praktiskt till och vilka olika investeringsvägar finns? Kort sagt, vilka viktiga saker behöver jag känna till för att ta de rätta besluten under resan från idé till produkt på marknad.

Dagen arrangeras av Läkemedelsakademin i samarbete med SwedenBIO, Apotekarsocietetens sektion för Medicinteknik, Swedish Medtech, UIC och Sting. Läs mer!