Dialogforum del 2

Läkemedelsverkets innovationskontor bjuder i samarbete med SwedenBIO in till webbinarier via Teams fyra tisdagar i följd.

Regulatoriska processer del 2 – Strategiska och praktiska aspekter på läkemedelsgodkännande.

Syftet är att ge en översikt av regulatoriska aspekter för att få ut ett läkemedel på marknaden. Seminariet kommer att täcka in:

  • Hur är en ansökan uppbyggd
  • Val av godkännande procedur – strategiska utmaningar
  • Vilken hjälp kan man få? Regulatorisk och vetenskaplig rådgivning (nationell/central).

Upplägget är cirka 45 minuter föreläsning och därefter finns utrymme för frågor i cirka 15 minuter. Webbinarierna är öppna för alla, men riktar sig främst till mindre företag inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer och anmäl dig här.