Focus on: Cancer Collaboration

För tredje året i rad bjuder vi nu in till interaktion runt forskning och innovation inom cancerområdet. Hur kan nya idéer skapas genom att vi arbetar gränsöverskridande? På vilket sätt kan forskare, kliniker och företag samarbeta?

Vi fortsätter med förra årets framgångsrika dialogforum, med inspirationsföreläsning och utställning. Nytt för i år blir en annorlunda speed-dating med syfte att hitta samarbeten och gemensam finansiering.

Mötet är ett forum för cancerforskare, företag och kliniker regionalt. Även övriga intresserade inom Lunds universitet, Region Skåne och Medicon Village är välkomna. Mötet hålls på engelska.

Arrangör är Lunds universitets cancercentrum (LUCC) och LU Innovation, Medicon Village, Lund LSI och Regionalt cancercentrum syd.

Mötet är kostnadsfritt för deltagare och utställare. Vi söker sponsorer, och om din organisation vill vara med och synas i samband med Cancer Collaboration Day är du välkommen att höra av dig till Cecilia Rörstrand Nilsson, cecilia.rorstrandnilsson@mediconvillage.se.