Framtida möjligheter med biologiska läkemedel i hälso- och sjukvården

Biologiska läkemedel är ett område i snabb utveckling där Sverige har en ledande position. I den fortsatta utvecklingen behövs bland annat samverkan och innovationsförmåga. Välkommen att utforska de framtida möjligheterna inom biologiska läkemedel tillsammans med viktiga aktörer under två webbsända seminarier i mars 2021. Det andra seminariet handlar om framtida möjligheter med biologiska läkemedel i hälso- och sjukvården.

För mer info och anmälning klicka här.
Sista anmälningsdatum är 8/3.