Framtidens hälsa – vård, medicinteknisk industri och forskning i nyskapande samarbeten

Akademiska sjukhuset i Uppsala bjuder tillsammans med STUNS in till en eftermiddag med fokus på samarbeten och patientnära utveckling av medicinsk teknik under European MedTech Week, 13-17 juni 2016.

PROGRAM

Medtech Week – samverkan och innovation för framtidens medicinteknik
Anna Lefevre Skjöldebrands, vd Swedish Medtech

Framtidens medicinteknik, framtidens vård
Uppsala centrum för medicinsk teknik – om samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och fakulteterna för Teknik och naturvetenskap och Medicin och farmaci vid Uppsala universitet.
Fredrik Nikolajeff, Uppsala universitet

Innovation Akademisk – en medicinteknisk testbädd nära vården

Erfarenheter av vårdnära samarbeten med SME och utvecklingsprojekt vid Akademiska sjukhuset.
Annika Remaeus, Innovation Akademiska

Så jobbar vi ihop med vården
Microsoft, Elekta och Telia berättar om sina utvecklingssamarbeten med Uppsala läns landsting.

Cosmic – ett enhetligt journalsystem med mervärde för patienten
Benny Eklund, Uppsala läns landsting
Morten Kildahl, Akademiska sjukhuset
Representanter från Cambio