Klinisk prövning av läkemedel med genetiskt modifierade organismer

Arbetsmiljöverkets och Läkemedelsverkets anordnar ett webbinarium om klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade mikroorganismer.

Syftet med webbinarimet är att klargöra vad som gäller vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade (mikro-) organismer med fokus på:

  • Regelverk och gränsdragning mellan myndigheternas ansvarsområden
  • Ansökan om avsiktlig utsättning respektive anmälan/ansökan om innesluten användning – och vad som ska skickas in till myndigheterna.

Webbinariet riktar sig till personer inom företag, akademi, universitetssjukhus och sjukhusapotek som är involverade i klinisk prövning av läkemedel som består av genetiskt modifierade (mikro-) organismer.

Läs mer och anmäl dig här.