Läkemedelstillverkning för ett konkurrenskraftigt och friskare Sverige

Läkemedelsbranschen bidrar inte bara till människors hälsa utan växer också i betydelse för Sverige som exportland. Enligt SCB exporterades läkemedel under första halvåret 2022 till ett värde av 70 miljarder kronor och läkemedel står för 7,1 % av Sveriges samlade export. Som land utmärker vi oss återkommande som innovationsland i internationella rankingar. Läkemedelsbranschen har därmed stor möjlighet att bidra till svenskt ekonomiskt välstånd i en vikande konjunktur.

SwedenBIO arrangerar i samarbete med AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Recipharm, APL, Valneva, NorthX Biologics, Phase2Phase Biopharma och Mpya Sci & Tech en halvdagskonferens med läkemedelstillverkning i fokus.

Det här är ett möte som vänder sig till beslutsfattare och ett sätt för branschen att sträcka ut en hand för fördjupade samarbeten, nya perspektiv och ökad kunskap. Programmet sträcker sig mellan 13:00-17:00, med efterföljande mingel till 18:30.

Läs mer och anmäl dig här.