Medicintekniska produkter – grundkurs

Medicintekniska produkter måste uppfylla vissa krav för att få marknadsföras i Europa. Det är viktigt att ha god kännedom om gällande regelverk inklusive de krav som ställs på både tillverkare och själva produkten. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom medicinteknik- och/eller läkemedelsområdet och behöver kunskap om hur kraven påverkar din produkt och produktens livscykel. Under kursen får du en överblick av de regelverk som styr, samt förståelse för hur du rent praktiskt tillämpar dessa.

Utbildningsmål

Efter kursen ska du ha fått:

 • En överblick över CE-märkning och gällande regelverk för medicintekniska produkter inom EU, MDR
 • Kunskap om kvalitetssystem och teknisk dokumentation
 • Kunskap om involverade aktörer och myndigheter
 • Kunskap om riskledningssystem/risk management system
 • Kunskap om tillämpliga regelverk, standarder och riktlinjer
Kursens innehåll och upplägg
 • Bakgrund till regelverket
 • Berörda aktörer
 • Regulatorisk strategi
 • Kvalificering och klassificering
 • Standarder och vägledningsdokument
 • Utvecklingsprocess
 • Riskledningssystem, kvalitetssystem och teknisk dokumentation
 • Klinisk utvärdering och klinisk prövning av medicintekniska produkter
 • Post market surveillance/vigilans
 • Praktiska övningar och grupparbete
 • Kunskapstest

Innan kursstart får du tillgång till vår förberedande web-kurs (ca 3h) “Medical Devices Road to Market – an introduction to concepts and requirements” utformad av Läkemedelsakademin i samråd med Läkemedelsverket. Läs mer om “Medical Devices Road to Market” här

Under kursen varvas teori med praktiska övningar/grupparbeten, frågor och diskussioner.

Tid och plats

Datum: 1–2 juni samt förmiddagen 4 juni, 2021.

Utbildningen börjar cirka kl. 08.30 alla dagar och avslutas ca kl. 17 dag 1 och 2 (1–2 juni) samt kl. 12 dag 3 (4 juni).

Klicka här för mer info och registrering.