PiiA Summit

Det krävs samarbete och knivskarp forskning för att klara den globala konkurrensen inom processindustrin. PiiA Summit är en mötesplats för företag och forskningsparter som vill medverka till strategisk förnyelse inom processindustriell IT och automation. Under en heldag i november fokuserar vi på innovationer, forskningsprojekt och framtidens kompetens.

Sverige ska vara världsledande inom processindustriell ledning och automation. Det kräver kraftfulla satsningar på forskning, utveckling och innovation, samtidigt som samverkan mellan företag, branscher, sektorer och akademin utvecklas.

Av PiiA Summit kan du förvänta dig:
– Intressanta resultat och erfarenheter från PiiAs olika forsknings- utvecklings- och innovationsprojekt
– Träffa nya samarbetspartners och inspireras till nya innovationer och tillämpningar.
– Utvidga ditt nätverk och nätverka bland forskare och industri aktiva inom PiiA området
– Påverka PiiAs områden, utlysningar, satsningar och programledning så att PiiA möter dina viktiga utmaningar

När och var?
Middag kl. 19.00 onsdag den 9 november för de som kan. Middagen hålls centralt i Västerås. Heldagskonferens ca.8.00 – 16.30 torsdag den 10 november. Konferensen hålls på Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

Konferensen är kostnadsfri. Deltagare står dock för sin egen resa, eventuellt boende och valfri dryck till middagen.