Sverige – tillräckligt attraktivt för företagens forskningsanläggningar?

Flera storföretag har dragit ned på sina forskningsanläggningar i Sverige. Vad ligger bakom utvecklingen? Är vi tillräckligt konkurrenskraftiga inom områden som kompetensförsörjning, regelverk, skatter och möjligheterna till samverkan med akademin?

Högteknologiska storföretags forskningsanläggningar är viktiga för Sverige som kunskapsnation. De fungerar också som innovativa nav för regioner och landet som helhet genom sitt samarbete med företag och lärosäten.

  • Vad avgör multinationella företags lokalisering av forsknings- och utvecklingsanläggningar?
  • Hur vi ska locka nya anläggningar och satsningar till Sverige samtidigt som vi undviker att de som finns här läggs ned?
  • Hur ska Sverige bli framgångsrikt i den internationella skönhetstävlingen om att vara mest attraktiva för anläggningarna?