SwedenBIOs ordinarie föreningsstämma

Den 27 maj kl.16.00–16.30 hålls SwedenBIOs ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i digitalt format.

Då stämman hålls digitalt genom Teams bjuder vi i år endast in en person per röstberättigat medlemsbolag. Föranmälan krävs och anmälan är personlig. Sista anmälningsdag är den 24:e maj.

Bilagor

Kallelse Ordinarie Föreningssammanträde Föreningen SwedenBIO 2021


Årsredovisning föreningen SwedenBIO 2020


Revisionsberättelse föreningen SwedenBIO 2020


Valberedningens protokoll

Anmälan till årsstämman