Temadag – Medical Writing

En dag full av erfarenhetsutbyten för dig som vill lära dig mer om och diskutera teori och praktik inom Medical Writing – för läkemedel och medicintekniska produkter. Välkommen!

Målgrupp

Temadagen vänder sig till dig som skriver eller granskar regulatoriska dokument eller som är involverad i frågor rörande dokumentation; tex beställare av tjänster, statistiker eller medicinska experter.

Lärandemål

Efter dagen ska du som deltagare:

  • Vara medveten om centrala regelverk och riktlinjer som är relevanta – hur man hittar dem, grundläggande kunskaper om hur man använder dem och varför det är bra att använda dem
  • Känna dig stärkt i din roll som Medical Writer – ha grundläggande verktyg för planering och slutförande av ett uppdrag, vilka dokument som krävs och kunskap om samverkan mellan olika roller i ditt team
  • Känna till hur du kan samverka med Medical Writer – för dig som arbetar inom annan roll
Ur programmet

Dagen kommer att fokusera på ”varför”, ”vad” och ”hur” inom Medical Writing och behandla dokument för både läkemedel och medicinteknik med fokus på studierapporter.

  • Vad är syftet med de vanligaste regulatoriska dokumenten? Varför bör man följa guidelines?
  • Vilka dokument skriver en Medical Writer – och hur är de länkade till varandra?
  • Hur bör du skriva? Vad kännetecknar ett bra dokument? Do´s and Dont´s?
  • Hur planerar man skrivandet? Hur samarbetar man strukturerat mellan rollerna?

För en interaktiv dag kommer föreläsarna att varva teori med frågor, diskussioner samt exempel och upplevelser från deras arbete.

Föreläsningarna kommer att hållas på svenska.

Klicka här för mer info och registrering.