Trends in organic chemistry – How are drugs born?

Det tycks bli allt svårare att ta fram nya läkemedel. Vad beror detta på?

Tillgång till säkra och effektiva läkemedel påverkar livet för miljontals människor. Läkemedelsutveckling på vetenskaplig grund har existerat i drygt 100 år. Framgångarna har varit många under den tämligen linjära resan men de senaste decennierna har linjäriteten avtagit och det tycks bli allt svårare att ta fram nya läkemedel. Vad beror detta på? Svaren är på denna fråga är många.

Ett av syftena med denna konferens är att låta ett antal läkemedelsforskare presentera sina projekt och ge sin syn på saken. Flera av föredragshållarna har drivit projekt som resulterat i kommersiella läkemedel, alla har de erfarenhet av att bedriva kliniska studier. Gemensamt för dem alla är att de har någon akademisk koppling samt att de är verksamma i miljöer av mindre storlek.

Symposiet kommer att avslutas med en paneldebatt lett av en moderator och alla deltagare kommer att få tillfälle att diskutera med panelen.

Föredragen hålls på engelska.

Avgift för lunch och fika: 100 kronor betalas på plats.