Workshop om RNA-LNP och icke-virala vektorer

Den snabba utvecklingen av mRNA-LNP-baserade Covid-19-vacciner har lett till intensiv forskning och utveckling inom vaccinområdet och den bredare omfattningen av mRNA-terapi. För att möjliggöra den medicinska innovationen baserad på denna nya modalitet av läkemedel, återstår mycket att lära när det gäller process- och produktförståelse.

Mer systematiska karakteriseringsinsatser och öppet utbyte av kunskap inom området krävs för att påskynda en effektiv och rationell strategi för LNP-utveckling.

Under denna workshop kommer framstående forskare inom området att dela med sig av sina erfarenheter och engagera sig i diskussioner med ett bredare samhälle om karaktärisering och utveckling av LNP-vektorer för leverans av nukleinsyror. Dagen kommer att vara full av relevanta ämnen och fokuserade sessioner med gott om tid för dialog under hela vår workshop. Under dagen kommer det att hållas en serie paneldiskussioner och postersessioner, inklusive 5 flash-posterpresentationer utvalda baserat på de inskickade abstracts.

Workshopen arrangeras av Malvern Panalytical, SINTEF och RISE.

Mer info och anmälan finns här.