KI Innovations först med SwedenBIO-erbjudande till start-ups

KI Innovations är först ut med att nyttja möjligheten till kraftigt reducerad medlemsavgift för startup-bolag knutna till inkubatorn. I gengäld betalar inkubatorn en högre årsavgift.

Hur kom det sig att ni nappade på detta Lillian Wikström, vd för KI Innovations?

– Vi vill på bästa möjliga sätt stötta våra startup-bolag som ofta inte har de finansiella möjligheterna att delta i kostsamma event, seminarier och kurser som ordnas. Som medlemmar så får de gratis tillgång till en palett av värdeskapande aktiviteter som vi tror kan vara relevanta för dem.

– Förutom de erfarenhetsutbyten som de får i vår inkubator ser vi även värdet av att träffa och utbyta erfarenheter med life science-bolag på en nationell nivå.

Varför är det viktigt för små, nystartade life science-bolag att bygga sína nätverk med investerare och andra life science-bolag redan från start?

– De lärdomar man får med sig i ett tidigt skede följer med på resten av resan. Ett bra nätverk är idag av större betydelse än någonsin och då behöver man skapa dessa kontaktytor bredare och i ett tidigt skede. Vi har väldigt erfarna coacher och bra nätverk av expertis, affärer och kapital att tillgå i Stockholmsregionen men vi ser värdet av nationella och internationella kontaktytor.

Vad tror du att era bolag skulle kunna störst nytta av i det här upplägget?

– I ärlighetens namn så tror jag inte att bolagen idag känner till SwedenBIOs erbjudanden, men vi vet att det finns ett intresse för de internationella nätverksmötena som BioEurope med flera men att kostnaden tidigare har varit för hög. Jag tror även att kurser som erbjuds kan vara av intresse för bolagen.

Det här erbjudandet om reducerad avgift gäller för bolag knutna till er och andra inkubatorer som är samarbetsorgansiationer till SwedenBIO. Vad finns det för fördelar med att vara knuten till en inkubator?

– Alla inkubatorer har sina erbjudanden och styrkor, men om jag pratar för vårt inkubatorprogram DRIVE så erbjuder vi en inkubationsprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildning, nätverkande och utveckling. Som en del av processen erbjuds även kontaktförmedling mellan bland annat entreprenörer och experter, investerare och forskare.

– När man är knuten till en inkubator får man även ett sammanhang och en tillhörighet. Man blir en del av vårt DRIVE community med fokus på erfarenhetsutbyte. Det känns väldigt bra att därutöver nu kunna erbjuda våra inkubatorbolag ett förmånligt medlemskap i SwedenBIO och på så sätt tillgång till ett ännu bredare nätverk och community.