Kontor för life science viktig signal för branschen

Regeringen inrättar ett permanent kontor inom regeringskansliet för en samordnad politik, tydligare prioriteringar och högre tempo i arbetet mot en konkurrenskraftig life science i Sverige. – Det är glädjande att regeringen har tagit det här behovet av samordning och tydliga prioriteringar på allvar. Nu är det viktigt att kontoret tillåts vara just permanent, det här är en sektor i stort behov av kontinuitet, säger Helena Strigård vice VD SwedenBIO.

Näring- och innovationsministern Mikael Damberg, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson samt socialminister Annika Strandhäll skriver gemensamt i Dagens Medicin idag om det nya kontoret. Inrättandet beskrivs som ett nästa steg, efter expertrådet för life science tillblivande och samverkansprogrammen.

– Exakt hur det nya kontoret kommer att utformas eller vad som händer med expertrådet vet vi inte, kommenterar Helena Strigård. Men vi förutsätter att det nya organet inom näringsdepartementet ges tillräckligt mandat för att kunna leverera på sin roll som samordnande för politiken. Det handlar om hur närings-, social- och utbildningsdepartementet jobbar ihop. Vi väljer att tolka det gemensamma utspelet av ministrarna som ett löfte om att fortsätta in på den banan.

Expertrådet för life science har varit ett värdefullt öra ut mot akademin, näringslivet och vården, menar hon.

– Life science i Sverige behöver en god samverkan mellan alla tre, inklusive de patienter som allt detta i slutändan ska komma till del. Därför måste life science-kontoret nu hitta former för att fortsätta att hålla örat mot marken i alla tre sektorer.

När det gäller inriktningen på kontorets arbete ser hon flera tungviktare bland områdena som räknas upp.

– Vi får se vad som gömmer sig bakom prioriteringar som ”ökad innovationstakt i hälso- och sjukvården”, ”digitalisering” och ”Sverige som testmarknad”. Även samordning av kvalitetsregistren, nationella biobanker och att vi i Sverige förmår återta vår forna styrka inom kliniska prövningar är viktigt för oss, fortsätter hon. Det vi saknar i programförklaringen så här långt är en förståelse för hur viktigt investeringsklimatet är för den här branschen. Och att vi behöver synliggöra hur starka våra små- och medelstora svenska life science-företag är för omvärlden. Det räcker inte att vara bra, vi behöver säga det också. Med en röst.

Den största förväntansbilden som SwedenBIO ser kopplat till det nya kontoret handlar om kontinuitet.

– När det gäller ramvillkor och satsningar inom life science får man inte svänga på ratten för ofta. Det gäller förstås de flesta näringsgrenar, men i synnerhet för vår bransch är det viktigt att kunna se vägen långt framför sig för att våga investera. Våra medlemsföretag tar nog med risker som det är för att kunna satsa på att utveckla banbrytande innovationer, påpekar Helena Strigård. Det bästa man kan ge dem är stabila villkor, som håller längre än till nästa mandatperiod. Det hoppas vi att ett sådant här kontor kan bidra till, avslutar Helena Strigård vice VD SwedenBIO.