Krönika: “Det är något som ännu gnisslar i relationen mellan industrin och universiteten”

Vi behöver skapa ett bättre klimat för professionell samverkan mellan akademi och industri. Det skriver SwedenBIOs VD Jonas Ekstrand i en krönika i Kemivärlden Biotech. Han anser att det fortfarande finns en ömsesidig misstänksamhet mellan de båda sfärerna som inte utgör någon bra grund för produktiva interaktioner.

Jonas Ekstrand

Jonas Ekstrand menar att vi bör titta på hur andra länder löst detta och lyfter bland annat fram Kanada och USA där seniora industriforskare kan göra sabbaticals i akademiska laboratorier.

Han skriver: Vi skulle kunna stimulera till ökad rörlighet genom fler utlysningar för delade forskartjänster och inrätta ett system med sabbaticals och öka det akademiska meritvärdet för FoU som gjorts tillsammans med näringslivet.

Läs hela krönikan här.