Läkemedelstillverkning för ett konkurrenskraftigt och friskare Sverige

Läkemedelsbranschen bidrar inte bara till människors hälsa utan växer också i betydelse för Sverige som exportland. Enligt SCB exporterades läkemedel under första halvåret 2022 till ett värde av 70 miljarder kronor och läkemedel står för 7,1 % av Sveriges samlade export. Som land utmärker vi oss återkommande som innovationsland i internationella rankingar. Läkemedelsbranschen har därmed stor möjlighet att bidra till svenskt ekonomiskt välstånd i en vikande konjunktur.

SwedenBIO arrangerar i samarbete med AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Recipharm, APL, Valneva, NorthX Biologics, Phase2Phase Biopharma och Mpya Sci & Tech en halvdagskonferens på temat “Läkemedelstillverkning för ett konkurrenskraftigt och friskare Sverige” onsdagen den 8/2, kl. 13:00-17:00 på LifeCity i Solna.

Vi vill med detta seminarium diskutera läkemedelstillverkningens förutsättningar i Sverige. Är det viktigt, i en bransch där det mesta handlar om forskning och utveckling? Hur konkurrenskraftigt är Sverige i förhållande till vår omvärld? Vilka möjligheter, utmaningar och lösningar finns för att attrahera större investeringar?

Vi har som målsättning att samla beslutsfattare för tillverkande läkemedelsindustri, myndigheter och universitet samt politiker och tjänstemän på lokal och nationell nivå. Antalet platser är begränsade, så anmäl dig gärna omgående för att säkra en plats.

Datum: 8/2
Tid: 13:00 – 17:00 med efterföljande mingel
Plats: LifeCity, Solnavägen 3, Stockholm
Anmälan: https://invajo.com/l/IxgiDAgtlVarmt välkommen!
Lotta Ljungqvist, Styrelseordförande, SwedenBIO
Åsa Manelius, General Manager Sweden Biologics, AstraZeneca,
Johan Carlsson, Site Lead & General Manager Pfizer Health AB
Magnus Sävenhed, Managing Director, Novavax AB
Janet Hoogstraate, Managing Director, Valneva Sverige AB
Helena Strigård, CEO, NorthX Biologics
Helene Fehrm, Site Manager, Recipharm Pharmaceutical Development AB
Eric Haeffler, CEO, Apotek Produktion och Laboratorier AB
Andreas Gretander, Co-Founder, Phase2Phase Biopharma
Johan Östman, VD, Mpya Sci & Tech