Nå ut till hela Europa med EURES!

Från SwedenBIOs medlemsföretag lyfts ofta svårigheter med kompetensförsörjningen som ett av de största tillväxthindren idag. En relativt okänd möjlighet att råda bot på problemet är att vända sig till EURES - The European Employment Services.

Genom detta nätverk av arbetsförmedlingar kan du som arbetsgivare nå ut i hela EU med kravspecifikationer på en kompetensprofil. Du kan få hjälp med annonsering, med ansökan om ekonomiskt stöd vid omlokalisering och med introduktion för nyanställda. En annan möjlighet är att tillsammans med EURES delta på mässor runt om i Europa.

– Företag är välkomna att delta på mässor, både skräddarsydda och generella, på plats i utlandet eller online, och det går också att skicka med kravprofiler med oss, berättar Eva Chamoun, rådgivare vid arbetsförmedlingens EURES-service. Just nu har vi ett särskilt fokus på life science-branschen då det på vissa håll finns ett överskott runt om i Europa av personer med utbildning inom life science m.m.

SwedenBIO och EURES tittar närmre på hur ett samarbete kan se ut och inbjuder medlemsföretagen att skicka kravspecifikationer på vilken typ av kompetens som efterfrågas tilleva.chamoun@arbetsformedlingen.se.

– Ju mer specifik du som arbetsgivare kan vara desto större chans att vi kan matcha ihop med rätt profil, men även en generell beskrivning kan vi ta med oss ut förklarar Eva.

Om man har med en företagsbeskrivning och lönespann så brukar det underlätta annonseringen i andra länder men även fånga kandidaters intresse.

Mer information om EURES kan du läsa här.