Nästa cut-off för SME Instrumentet fas ett 5 september

EU SME Support på SwedenBIO hjälper dig som ska söka medel från Horizon 2020 och Eureka.

Näst på tur är sista möjligheten att söka SME Instrumentet fas 1 där cut-off är 5 september. Man kan där få 50.000 euro för att undersöka den tekniska genomförbarheten och den kommersiella potentialen i sitt projekt. Vi kan vara med och se hur väl ditt projekt passar för finansiering från EU eller Eureka. När ni börjat skriva kan vi dessutom vara ett bollplank för att öka chanserna för ansökan att bli beviljad.

Kontakta oss på helpdesk@eusme.se.