Nominera ett framstående bolag till SwedenBIO Award 2017

SwedenBIO Award delas ut årligen till ett bolag som under det gånga året har verkat för att locka positiv publicitet för industrin och förbättrat erkännandet och bilden av life science-branschen bland beslutsfattare och allmänheten i Sverige.

SwedenBIO Award är branschens eget pris och består, utöver äran, av ett vandringspris och två delegatplatser till Nordic Life Science Days.

Priset delas ut till ett bolag som visat prestationer och framgångar utöver det normala inom life science-industrin under det gångna året och som bidragit till ett ökat intresse för branschen. Vinnaren av SwedenBIO Award presenteras på SwedenBIOs försommarmingel den 17 maj.

Genom åren har följande bolag mottagis tagit utmärkelsen:

Nu är det dags att nominera bolag till SwedenBIO Award 2017.

Det nominerade bolaget ska:

  • ha visat prestationer och framgångar utöver det normala inom life science-industrin under det gångna året.
  • ha bidragit till ett ökat intresse för branschen.
  • vara ett life science-bolag som är medlem i SwedenBIO.

Vinnaren presenteras på SwedenBIOs försommarmingel den 17 maj, tillsammans med HealthCap som är SwedenBIO Award Sponsor.

Klicka här för att komma till nomineringsformuläret. Vi vill ha din nominering senast den 27 april.