Nominera till SwedenBIO Award

SwedenBIO Award syftar till att ge ökad synlighet för life science-branschen genom att uppmärksamma och belöna framgångsrika och föredömliga medlemsföretag som har utmärkt sig speciellt och bidragit till positiv uppmärksamhet för branschen.

För att komma till nomineringsformuläret >>> klicka här.

SwedenBIO Award är branschens eget pris och består, utöver äran, av ett vandringspris och två delegatplatser till Nordic Life Science Days. Vinnaren av SwedenBIO Award 2018 presenteras på SwedenBIO Opinion den 16 maj. Priset ska stärka visionen av Sverige som en ledande life science-nation samt bidra positivt till bilden och erkännandet av life science-branschen bland beslutsfattare och allmänhet i Sverige.

De nominerade företagen kommer att bedömas enligt följande kriterier:

  • ha ett gott rennomé i branschen generellt
  • ha uppvisat extraordinära prestationer vad gäller egen FoU, affärsutveckling, tillväxt eller liknande
  • ha bidragit till samhällelig nytta som understryker betydelsen av en framgångsrik life science-industri i Sverige
  • vara ett life science-företag som är medlem i branschföreningen SwedenBIO

Det står alla och envar fritt att nominera kandidater till SwedenBIO Award. Nominerade kandidater kommer i regel att kungöras, men identiteten på den som nominerar hålls konfidentiell. Juryn består av SwedenBIOs styrelse samt en representant för prissponsorn.

Vi vill ha din nominering senast den 26 april.

Genom åren har följande bolag mottagis tagit utmärkelsen: