Ny rapport om svenska läkemedelsprojekt riktade mot sällsynta sjukdomar

I samband med den internationella temadagen ”Rare Disease Day” i februari publicerade Business Sweden tillsammans med SwedenBIO rapporten: Rare- & Orphan Disease Drug Development – What is the status in Sweden?  

nga svenska forskningsintensiva företag som utvecklar behandlingar mot sällsynta sjukdomar och som har stor potential att göra skillnad för patienter som idag kan stå mer eller mindre utan adekvat behandling. Sedan år 2000 har 107 orphan drug designations blivit beviljade svenska företag av den amerikanska resp. europeiska läkemedelsmyndigheten.
– Investerare, särskilt från USA, efterfrågar rare disease-projekt och därför har vi nu valt att tillsammans med Business Sweden ta fram ett fokuserat material att sprida både på internationella möten och digitalt, säger Sara Gunnerås, rapportansvarig på SwedenBIO.

Denna typ av nischat material som vänder sig till en internationell publik ligger i linje med SwedenBIOs utåtriktade satsning för att synliggöra Sverige som en stark life science nation. I broschyren intervjuas SOBI, Immedica Pharma, HealthCap, NDA Group samt Karolinska Institutet. Du hittar broschyren här.