Nytt faktablad: Missa inte möjligheten att förlänga din ensamrätt på marknaden

Intäkterna av patentskyddade läkemedel är generellt sett störst i slutet av skyddstiden och följaktligen är ensamrätten då som viktigast. I senaste faktabladet från Valea får du veta mer om hur ditt bolag kan planera för förlängt skydd.

Varför behöver life science-företag känna till SPC-förordningen?

– För life science-bolag tar det ofta lång tid att få produkterna på marknaden vilket gör den effektiva patenttiden kort. SPC är ett sätt att maximera skyddstiden och därmed intäkterna, berättar Joanna Applequist, European Patent Attorney på Valea.

Varför är tilläggsskyddet aktuellt just nu?

– SPC:er är ett ständigt aktuellt område med många rättsfall och där förordningen kommer att ändras inom kort.

Läs mer i faktabladet här eller på www.swedenbio.se/faktablad.