Nytt faktablad om hur du navigerar i patentlandskapet

Idag lanserar SwedenBIO ett nytt faktablad tillsammans med medlemsbolaget Groth & Co om hur du ska agera i förhållande till andras patent.

– Inom life science är medvetenheten om patent generellt sett hög; de flesta företag har bra koll på sina egna patent. Men det är din skyldighet att alltid respektera andras patent, och där ser vi oftare brister i den interna hanteringen. Därför märker vi en ökad efterfrågan kring att informera om och arbeta strategiskt med Freedom-To-Operate-analyser, berättar Joanna Applequist, European Patent Attorney och specialiserad på life science.

– I faktabladet ger vi konkreta tips om hur och när du bör göra Freedom-To-Operate-analyser för att navigera genom det befintliga patentlandskapet, och vad du kan göra om du stöter på hinder.

Läs mer i faktabladet här eller på www.swedenbio.se/faktablad.

Genom faktabladen vill SwedenBIO ge praktisk information och handfasta råd i ett för medlemmarna relevant område. Förslag på fler faktablad? Kontakta oss på SwedenBIO.