Nyttja hälsodatan!

Möjligheterna för life science företag att kunna dra nytta av vår fantastiska resurs av hälsodata i Sverige måste förbättras! Varför då? Jo för att vi alla under våra liv kommer ha glädje av en modern och resurseffektiv hälso- och sjukvård och nya innovationer inom life science. Därför är det ett bra och viktigt steg att life science-kontorets samverkansgrupp, där SwedenBIO är representerade, nu ställt sig bakom tre konkreta förslag i ett inspel till regeringen.

Inspelet innehåller tre förslag:

• Kommittén som ska utforma förslag som adresserar lag-/regelhinder behöver skyndsamt komma på plats. Inspelet konkretiserar även förslag på prioriterade frågor att ta tag i.

• Regeringens förslag i forsknings- och innovationspropositionen om en rådgivande funktion som även ska identifiera regelhinder, behöver breddas till delning och nyttjande av hälsodata för ändamålen forskning, innovation, uppföljning/verksamhetsutveckling av hälso- och sjukvård samt patienters tillgång till egna hälsodata. Inspelet föreslår även en annan hemvist för funktionen än Vetenskapsrådet.

• Identifiera tekniska lösningar som behöver utvecklas för att möjliggöra nyttiggörande för ändamålen ovan top-down och där det lämpligt, dra igång sådana forsknings- och innovationsprojekt (dvs. inte i utlysningsform)

Arbetsgruppen för hälsodata leds av Anna Sandström, Director Science Policy and Relations Europe på AstraZeneca.

Läs om SwedenBIOs presentation i beslutsfattande organ här