Pengar till samverkansprogam för life science i vårbudgeten

Regeringen avsätter 100 miljoner om året till samverkansprogram och life science blir först ut.

Statsminister Stefan Löfven och närings- och innovationsminister Mikael Damberg presenterade på måndagen den 13 april vårbudgetens näringspolitiska satsningar.

Totalt lägger 226 miljoner kronor på näringspolitik under 2015, bland annat på exportfrämjande åtgärder. Men det blir också ytterligare satsningar på innovationsklimatet. Innovationsrådet och de samverkansprogram som ska drivas i anslutning får 50 miljoner kronor 2015 och därefter 100 miljoner kronor om året.

Det första samverkansprogrammet tas fram inom life science-sektorn. I början av april presenterade regeringen också Anders Lönnberg som nationella samordnare för life science.

SwedenBIO välkomnar att det nu avsätts resurser så att arbetet med att ta fram och genomföra en handlingskraftig life science-strategi kan börja på allvar.

SwedenBIO har tillsammans med LIF och Swedish Medtech tagit fram en handlingsplan för life science med 25 konkreta åtgärdsförslag för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Läs mer
Ladda ner Handlingsplan för life science
Läs mer om Regeringens näringspolitiska satsningar i vårbudgeten här.
Läs mer om Regeringens nationella samordnare för life science här.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Jonas Ekstrand, vd, SwedenBIO, jonas.ekstrand@swedenbio.com eller 0703 02 08 96
Ingrid Heath, vice vd och policychef SwedenBIO, ingrid.heath@swedenbio.com0701 74 76 33