Regeringens expertgrupp för life science utsedd

Regeringen har utsett en expertgrupp för life science som ska arbeta tillsammans med samordnaren Anders Lönnberg. SwedenBIO representeras i gruppen av Ingrid Heath.

Ska bidra med underlag till regeringen

Den 1 april utsåg regeringen Anders Lönnberg till nationell samordnare för life science. Anders Lönnberg ska bidra med underlag till regeringens arbete med att stärka Sveriges position inom life science. Till sin hjälp har Anders Lönnberg en expertgrupp som utsetts av regeringen. Expertgruppen ska förmedla kunskaper och ge en bild av utvecklingen inom området.

Bred sammanslutning

Gruppen är en bred sammanslutning med representanter från bland annat forskning, näringsliv och hälso – och sjukvården.

– SwedenBIO har under lång tid argumenterat för vikten av att ta fram en konkret handlingsplan för life science i Sverige. Vi är glada för att regeringen tydligt visar en sådan ambition nu och vi ser fram emot att med hjälp av vår breda medlemsskara bidra med kunskap och dialog kring industrins förutsättningar, säger Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO.

SwedenBIO:s vice vd Ingrid Heath i gruppen

SwedenBIO representeras i gruppen av Ingrid Heath, vice VD och policychef.

– Vi kommer bland annat att lyfta frågor som riskkapital och innovationsstöd, samarbetet mellan akademi och näringsliv och tillverkningsfrågor. Tillsammans med de andra i gruppen handlar det nu om att hitta de åtgärder som vi olika aktörer kan bidra med och identifiera vad politiken måste prioritera för att stärka svensk life science konkurrenskraft, säger Ingrid Heath.


Expertgruppen består av:

Göran Ando, styrelseordförande
Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anders Blanck, verkställande direktör
Lena Gustavsson, rektor
Anders Hamsten, rektor
Ingrid Heath, vice verkställande direktör
Anders Henriksson, vice ordförande
Jan-Olof Jacke, verkställande direktör
Danica Kragic Jensfelt, professor
Patric Källman, strategisk rådgivare
Anna Lefevre Skjöldebrand, verkställande direktör
Lars Liljedahl, förvaltningschef
Ann-Sofie Lodin, regiondirektör
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare
Sara Riggare, ingenjör
Heidi Stensmyren, förbundsordförande
Steinar Stokke, verkställande direktör

Har du frågor eller kommentarer kontakta:

Ingrid Heath, ingrid.heath@swedenbio.com, 0701 74 76 33
Jonas Ekstrand, jonas.ekstrand@swedenbio.com, 0703 02 08 96