Senior medarbetare till SwedenBIO

Branschorganisationen för life science i Sverige, SwedenBIO, söker en senior medarbetare till sitt team. I rollen kommer du att arbeta nära vd med att omsätta medlemmarnas behov till konkreta insatser som på olika vis stärker life science-branschens förutsättningar.

Du kommer att få engagera dig i policyfrågor där du tillsammans med vd formar strategier, insatser och verkställer dem. Policyarbete för oss är inte bara påverkansarbete utan en del av ett holistiskt arbetssätt där vi som organisation aktivt bidrar till den förändring vi önskar få beslutsfattare att agera för.

I vår portfölj av handfasta åtgärder för att stärka branschen återfinns allt från stora nätverksevent till ett brett kursutbud, rekommendationer för informationsgivning vid börsintroduktioner och attraherande av intelligent kapital till Sverige. Vårt arbete för internationell synlighet har intensifierats det senaste året. Dessa insatser speglar den behovsbild vi påtalar gentemot politiker – branschen är i behov av ett erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt samt av en långsiktigt stabil finansiering.

SwedenBIO är med sina över 270 medlemmar från hela ekosystemet för life science i Sverige en organisation som växer kraftigt och får allt större synlighet och betydelse. Vår styrka ligger i att vi har örat mot marken och jobbar – inte bara nära – utan tillsammansmed våra medlemmar. I din roll kommer du ha huvudansvar för att leda våra medlemsrepresentanters arbete med att på olika sätt operativt bidra till en stark och livskraftig life science-bransch. Dina verktyg består bland annat av SwedenBIO:s arbetsgrupper som är själva hjärtat av vår verksamhet. Det krävs både hög mottagarkapacitet och styrkraft för att lyckas i rollen.

Vi söker efter någon som tar ett helhetsansvar, från strategisk planering till detaljerna i genomförandet. I vårt team hjälps alla åt med att genomföra det vi föresatt oss. Därför är prestigelöshet en viktig egenskap för att trivas och bli framgångsrik.

Kännedom om branschen och projektledarvana är meriterande.

Arbetsplats

Stockholm

Urval och intervjuer

Kommer att ske löpande. Tillträdesdag enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan till helena.strigard@swedenbio.se, dock senast 7 november 2019!

Kontaktinformation

Helena Strigård, VD
helena.strigard@swedenbio.se
073 6402805

Om oss

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra drygt 270 medlemsföretag utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, immaterialrätt och juridik. Vi organiserar hela ekosystemet från enskilda entreprenörer till stora globala life science-företag. Gemensamt för våra medlemmar är att de utvecklar medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa och bidrar till ekonomiskt välstånd i Sverige och världen.