Senior rådgivare förstärker SwedenBIO

SwedenBIO förstärker kansliet med ytterligare en medarbetare. Det är den seniora rådgivaren Susanne Baltzer som blir en välkommen förstärkning till ”EUSMESSupport2020”, ett projekt som finansieras av Vinnova och Tillväxtverket och koordineras av RISE där SwedenBIO är en samarbetspart.  

Susanne Baltzer, specialist inom proteinkemi och bioteknik, har en gedigen bakgrund i life science-branschen med erfarenhet från företag med olika inriktning. Hon kommer närmast från Läkemedelsverket där hon var med och byggde upp myndighetens innovationskontor som hade till uppgift att informera om de regler som omger läkemedel och medicintekniska produkter på ett mer begripligt vis.

– Det blev en ögonöppnare för mig att många mindre företag inte hade tillräckliga insikter i regelverken och att man inte visste vart man skulle vända sig med sina frågor, säger Susanne Baltzer, som ser fram emot sina nya uppgifter på SwedenBIO:

– Det är viktigt med professionell guidning av de mindre företagen när det gäller frågor om Horizon 2020 och Eurostars. Här hoppas jag att min bakgrund och långa erfarenhet gör att jag kan bidra med värdefulla råd.