Sobi tar plats i SwedenBIOs styrelse

Kirsti Gjellan, Senior Vice President Biologics Development and Supply på Sobi, har valts in i SwedenBIOs styrelse och kompletterar därmed ett redan diversifierat gäng med värdefulla erfarenheter. Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar...

… med integrerad kompetens som omfattar hela värdekedjan, från forskning till preklinisk och klinisk utveckling, biologisk läkemedelstillverkning, distribution och tillgängligörande av läkemedel för patienterna.

– Det är mycket värdefullt för oss att få in Kirsti i vår styrelse, säger Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO. Hon har gedigen erfarenhet från branschen och Sobi är med sin storlek och sin verksamhet en viktigt spelare i det svenska life science-ekosystemet.

Kirsti ser sin roll i styrelsen som ett led i att stärka Sveriges förmåga att industrialisera och kommersialisera nya behandlingsmetoder och hoppas kunna bidra i SwedenBIOs arbete för ett starkare innovationsklimat för life science i Sverige.

– Genom att samla svenska life science-aktörer ger SwedenBIO branschen en stark röst och skapar möjligheter för nätverk och kunskapsspridning mellan medlemsbolagen, säger Kirsti som särskilt ser fram emot att fokusera på hur Sverige stärks som global spelare inom life science.

En lista på hela SwedenBIOs styrelse finns här.