”Statlig life science-satsning – viktigt steg i rätt riktning”

Statens nya riskkapitalbolag har fattat beslut om sin första investering: 160 miljoner kronor satsas i en life science-specialiserad fond som ska investera i svenska företag.

Jonas Ekstrand
”Statlig life science-satsning – viktigt steg i rätt riktning”

Statens nya riskkapitalbolag har fattat beslut om sin första investering: 160 miljoner kronor satsas i en life science-specialiserad fond som ska investera i svenska företag.
– Det här är en bra början som kan underlätta riskkapitalanskaffning för life science-bolag samtidigt som det är ett kvitto på att vårt långsiktiga opinions- och påverkansarbete bär frukt, säger Jonas Ekstrand, VD för SwedenBIO.

Statens riskkapitalbolag Saminvest startades så sent som i juli i år med uppdraget att investera i privat förvaltade riskkapitalfonder där det finns ett behov av marknadskompletterande investeringar. Nu offentliggör man sin första investering, 160 miljoner kronor som placeras i Hadean Capital, en Norgebaserad fond som nu öppnar kontor i Stockholm för att investera i svenska life science-företag.

– SwedenBIO har bedrivit ett målmedvetet arbete för att förbättra life science-sektorns tillgång till riskvilligt kapital, och i den kontexten har effektivisering av det statliga riskkapitalet spelat en central roll. Vi har konsekvent förordat just den här sortens fond-i-fond-lösning där man drar nytta av privata investerares expertis, säger Jonas Ekstrand.

Emellertid, understryker han, är 160 miljoner ett relativt litet belopp i sammanhanget.

– Det här är en lovande början, men enligt våra beräkningar krävs att minst 1,5 miljarder kronor investeras tillsammans med statligt riskkapital. Det skulle ge 10–20 bolag växtkraft vilket är mininivån för att vi ska se positiva effekter på tillväxt, export och kvalificerade arbetstillfällen.

Läs pressmeddelandet.