Strategi- och affärsutvecklingskurs för life science-ledare

I denna skräddarsydda kurs får du en effektiv fördjupning i de viktigaste strategiska vägvalen som varje ledare för ett life science-bolag ständigt ställs inför. Kursen ger dig konkreta verktyg som hjälper dig att ta rätt beslut för just ditt bolag.

Även om varje resa är unik finns det många utmaningar som är gemensamma för alla life science-bolag. Genom att tidigt skaffa dig en överblick över kommande strategiska beslut blir du bättre på att prioritera och använda dina resurser smart. Kursen hålls under fyra dagar den 19-21 oktober samt 24 november på Läkemedelsakademin i Stockholm. Begränsat antal. Medlemmar i SwedenBIO går till ett kraftigt reducerat pris.


Ingrid Heath, kursledare


Som partner och senior rådgivare på Adlersson Heath stöder Ingrid life science-företag i det strategiska arbetet för att öka bolagsvärdet och i interaktionerna med kapitalmarknaden.

Varför ska man gå den här kursen?

– Fattar du fel beslut som ledare för ett life science-bolag får det ofta konsekvenser för bolaget i många år framöver. Samtidigt är det närmast omöjligt att kunna allt man behöver kunna på djupet. Genom den här kursen får du som ledare struktur på en ofta ganska överväldigande verklighet och tillgång till ledande expertis inom de områden som är viktiga för ett framgångsrikt bolagsbygge. Det finns många som gjort resan förut, och det finns bra metoder för att ta sig an alla olika områden. Genom att få koll på dessa blir du bättre på att prioritera när och hur du ska göra olika insatser.

Vem ska gå kursen?
– Man kommer ha mest nytta av kursen om man jobbat ett tag i branschen men relativt nyligen fått ett mer övergripande ansvar. I och med att life science är så komplext är det inte ovanligt att man är expert inom ett område när man blir chef, men saknar överblick över alla andra delar som man blir ansvarig för. Då är den här kursen ett sätt att snabbspola sig förbi många av de dyrköpta erfarenheter som andra gjort.