Svenska bolag internationellt uppkopplade – Atrogi får koreansk storinvestering

Pipelinerapporten visar glädjande en hög grad av internationell uppkopplingbland svenska bolag.

Ett exempel på sådan är SwedenBIO-medlemmen Atrogi som precisgenomfört en nyemission om 90 miljoner kronor. Bland ankarinvesterarna finns Koreas största riskkapitalbolag, Korea Investment Partners.

Vad betyder investeringen för er? Och var kommer denta er?

–Att en så etablerad aktör som Korea Investment Partners satsar på oss ser vi som ett starkt bevis på vår forskning och marknadspotentialen för det läkemedel vi utvecklar. Att dessutom göra det mitt i coronakrisen är ett styrkebesked, säger bolagets vd Alexandra Ekman Ryding.

Atrogi utvecklar ett nytt läkemedel mot diabetes typ 2. I prekliniska försök har man visat på flera positiva effekter utöver det primära målet att sänka blodsockret hos patienten.

–Tack vare kapitaltillskottet planerar vi nu för en klinisk fas I-studie under 2021. Det är ett stort och viktigt steg i utvecklingsprocessen av ett oralt diabetesläkemedel i en helt ny klass.

Läs mer i pressmeddelandet.