SwedenBIO pådrivande i opinionen för svensk life science och innovation

Vi växlar upp arbetet för att bedriva opinion i aktuella frågor och synliggöra svensk life science.

Med flera pågående regulatoriska processer med potential att påverka villkoren för life science-branschen satsar SwedenBIO på att växla upp sitt opinionsbildande arbete. Under inledningen av året har vi medverkat i debatten och synts i media för att uppmärksamma frågor som är viktiga för våra medlemmar och för att synliggöra svensk life science framgångar.

Opinionsartikel i Altinget: Sveriges ställning som forskarnation riskerar att hotas

Den 26 mars gick vi ut i en gemensam opinionstext i Altinget tillsammans med Lif – de forskande läkemedelsföretagen, IKEM och Swedish Medtech med en konkret uppmaning till regeringen: ”Ge ett uppdrag i den kommande forsknings- och innovationspropositionen om ett FoI-program för life science, med industriperspektivet som ledstjärna i utformningen av programmet.”

I texten belyser vi ett konkret och färskt exempel på hur anslag till framstående life science-forskning i samverkan mellan industri och akademi helt uteblir i det statliga programmet Impact Innovation. Programmet beskrivs som ”Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet”, och drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova men täcker alltså inte in innovationsdriven forskning inom life science.

Läs artikeln här.

Opinionsartikel i SvD – Sänk inte vår starka läkemedelsexport”

Den sjätte mars publicerade SvD Debatt opinionstexten ”Sänk inte vår starka läkemedelsexport” undertecknad av SwedenBIO tillsammans med Lif och IKEM. I texten framför vi en direkt uppmaning till beslutsfattarna: ”Vi uppmanar regeringen och svenska politiker i EU att göra sin röst hörd och ta en aktiv och pådrivande roll i stundande förhandlingar om den nya europeiska läkemedels­lagstiftningen som säkrar vår konkurrens­kraft och stärker vår attraktivitet och konkurrens­kraft mot andra regioner.”

Läs artikeln här.

Pressmeddelande om regeringens uttalande om EU-lagstiftning

Den 11 mars välkomnade vi i ett pressmeddelande regeringens publicerade uttalande om den föreslagna förändringen av dataskydd i EU:s utkast till lagstiftningspaket för pharma. Vårt utspel följdes upp av bland annat Svensk farmaci.

Läs pressmeddelandet här.

SwedenBIO tar plats i regeringens referensgrupp

Parallellt med vår opinionsbildning och arbete för att synliggöra svensk life science är vi stolta över möjligheten att kunna tala direkt till beslutsfattare på nationell nivå. I mars meddelade regeringen att man tillsätter en referensgrupp för life science med olika företrädare för branschen och andra intressenter. SwedenBIO är en av branschföreträdarna som valt till att ingå i gruppen.

– Jag ser fram emot en slagkraftig grupp som kommer med konkreta förslag på vad branschen behöver för att lyckas internationellt, säger Jessica Martinsson, VD på SwedenBIO om att ingå i det rådgivande organet.

Synliggör och kommenterar utvecklingen av svensk life science

Siffror från Statistikmyndigheten SCB över svensk export från 2023 visar att Sveriges läkemedelsexport har fortsatt att växa och nå nya rekordnivåer. SwedenBIO har uppmärksammat exportframgångarna i bland annat ett pressmeddelande till internationell press.

Vidare har vi kommenterat hälsodata-lagstiftningen ur ett svenskt perspektiv i Euractiv, gett vår syn på utvecklingen inom licensavtal i Biostock med mera.