SwedenBIOs 20 års jubileums-film

Vad har hänt inom svensk life science de senaste 20 åren? I och med SwedenBIOs jubileumsår har vi skapat en kortfilm som visar på hur vår industri har växt så det knakar.

Året är 2022 och SwedenBIO firar 20 år. Efter en tillbakablick på vad som skett i branschen sedan 2002 kan vi konstatera att vi hunnit med en hel del de senaste två decennierna.

Idag anställer den svenska life science industrin ungefär 60 000 personer i över 3 000 bolag. Exportvärdet av läkemedelsprodukter ligger runt 100 miljarder kronor och utgör Sveriges näst största exportindustri. Innovationsmiljön fullkomligt bubblar på universitet, science parks, inkubatorer och i bolag i alla väderstreck i landet.

Framtiden för branschen är även den ljus – när vi frågade runt bland de små och medelstora bolag som är medlemmar hos SwedenBIO uppgav 73% att de växt sedan 2016, och 80% planerar att nyrekrytera framöver.

Hur har branschens tillväxt alltså sett ut sedan 2002? Se själv i vår jubileumsfilm!

Tack till Jubileumskommittén för värdefullt bidrag till filmen för SwedenBIO:s 20-årsjubileum – och tack till Phosworks för skapandet av den!