SwedenBIOs förslag till förändringar av det statliga riskkapitalet

Regeringens översyn av det statliga riskkapitalet är en viktigt pusselbit i arbetet för att stärka life science-sektorn i Sverige. SwedenBIO föreslår en skräddarsydd lösning för att kunna möta de speciella krav som investeringar i life science ställer.

Riksrevisionens analys av det statliga riskkapitalet 2014 visade på flera utmaningar. Bland annat visade den att det statliga riskkapitalet inte var särskilt riskvilligt och att för mycket kapital är inaktivt. När regeringen nu ser över det statliga riskkapitalet bör man också fullt ut genomföra de förändringar som krävs för att på ett kraftfullt och framsynt sätt stärka Sveriges konkurrenskraft som life science-nation.

Läs SwedenBIOs förslag för att ge life science växtkraft via det statliga riskkapitalet

För ytterligare frågor kontakta:

Jonas Ekstrand, VD SwedenBIO, jonas.ekstrand@swedenbio.se eller 0703 02 08 96

Ingrid Heath, Vice VD och policychef SwedenBIO, ingrid.heath@swedenbio.se eller 0701 74 76 33

För ytterligare förslag på åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft, se vår handlingsplan för life science på www.swedenbio.se/handlingsplan.