Remissvar om avgifter till Läkemedelsverket

Läkemedelsverket föreslår en ökning av många avgifter för kontrollen av läkemedel. SwedenBIO framhåller i remissvaret att LV bör arbeta mer för kostnadsbesparingar och framför kritik mot de föreslagna stora höjningarna av avgifter för kliniska prövningar samt ändringar typ II.