Tillväxtanalys föreslår ny metod för insamling av branschdata

SwedenBIO har länge pekat på behovet av en kontinuerlig insamling av branschdata som bygger vidare på det historiska material som finns och som gör att vi i Sverige kan följa branschens utveckling över lång tid.

Nu har Tillväxtanalys på regeringens uppdrag föreslagit en metod för hur företag inom life science ska identifieras och branschens utveckling mätas. Med förslaget vill Tillväxtanalys skapa en långsiktigt hållbar metod, som ger goda möjligheter att ta fram data med hög kvalitet, men också nationell samsyn och samverkan kring strategiskt viktiga analyser.

Läs mer här.