Två stolta vinnarbidrag i SwedenBIOs hackfinal

Juryvinnare av SwedenBIO Hack var Björn Arvidsson, Stuns Life science, Marie Gårdmark, Regsmart, Arvid Söderhäll, Empros pharma med hacket ”Utmaningar för små och medelstora företag i kontakten med Läkemedelsverket i egenskap att kunna verifiera sina tjänster/produkter genom prövning”

Ett av de teman som ingick i SwedenBIO Hack var lösningar för att få en smidig och förutsägbar tillståndsprövning kring kliniska prövningar. Temat baseras på erfarenheter från SwedenBIOs pipeline-undersökning som visar att svenska företag förlägger sina prövningar utomlands då de svenska tillståndsmyndigheterna har långa ledtider och oförutsägbarhet och skapar höga kostnader för företagen.

Vinnarhacket menade att dialogen mellan branschen, via SwedenBIO, och Läkemedelsverket behöver stärkas och att tillgängligheten till verkets tjänster bör öka och om möjligt befrias från avgifter. Det som är bra för life science är bra för Sverige och det ska vara lätt att göra rätt, konstaterade hacket.

Vinnare av publikens pris blev Karin von Wachenfeldt, Truly Labs, Anette Orheim, Medicon Village, Björn Walse, Saromics, Peter Jacobsson, UBI och Marjolein Thunnissen, MAX IV med hacket”Hur sätter vi life science på kartan i den nya nationella teknikparksfunktionen kopplad till ESS och MAX IV?”somhackade på temat att tillgängliggöra infrastrukturerna för företagen, utifrån företagens forskning och behov.För dig som missade livesändningen finns fortfarande möjlighet att se presentationerna på SwedenBIOs youtubekanal.

För dig som missade livesändningen finns fortfarande möjlighet att se presentationerna på SwedenBIOs youtubekanal. Länk till presentationerna.